ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.
 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ.
 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ(ΟΑΕΕ)
ΔΙΚΥΚΛΑ
 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ      
 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ 30ΗΜΕΡΕΣ)
ΦΟΡΤΗΓΑ<3,5 τν I.X.
 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5τν Ι.Χ.

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5τν Δ.Χ.

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΗΑΣ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
 • ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ